Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2023

Trận 28: A.Phước C.Thơ B 3200g vs A.Bồ Gà C3 A 3200g

Xem lại trận đấu số 28 giữa: A.Phước C.Thơ B 3200g vs A.Bồ Gà C3 A 3200g

 Đá Gà Trực Tiếp

5
Trận 28: A.Phước C.Thơ B 3200g vs A.Bồ Gà C3 A 3200g
4/ 5
Oleh
Được tạo bởi Blogger.